Proza / Prose

Ob požigu vsega kar je moralo zgoreti in kristaliziranju tega, kar te vodi naprej, je življenje teklo svojo pot.

At the burning of all that had to burn and crystallization of what is leading you, life ran its course.

Close Menu