Poezija / Poetry

      Tvoja nevidna roka me vodi
        tvoj glas odzvanja v meni
         z vsakim novim utripom
              vse bliže sem ti.

Your invisible hand leads me
your voice echoes in me
with every new heartbeat
I am closer to you.

Close Menu