Kontakt / Contact

Prisluhni tišini

Prisluhni
glasu, ki prevaja govorico utripajočega srca v dihu življenja

Občuti
toplino solze, ki rojeva se v dar občutkom svobode

Miruj
ko nevidni koraki drsijo v lahkotnosti giba

Zaznaj
prihajajočo svetlobo, ki prihaja od znotraj navzven in se vrača nazaj v globine

Okusi
sadove neizmerne ljubezni

Dotakni
se sanj, da duša razpre svoja krila

Listen to silence

Listen
the voice that translates the language of a beating heart in the breath of life

Feel
the warmth of a tear, that births as a gift to feelings of freedom

Stay calm
when invisible steps slide with the ease of movement

Sense
the incoming light that comes from inside outward and returns back into the depths

Taste
the fruits of boundless love

Touch
the dreams, so the soul may open its wings

Bodi svoboden v svojem dihu

Be free in your breath

Close Menu